העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

איתי פטאל (צורפות ואופנה)
סטודיו לבוש 1, שנה ב
סטודיו לבושסטודיו לבושסטודיו לבוש