העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

אורי ניר (אמנות > מרצה)
עשבים אבודים 2004
עשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודיםעשבים אבודים