העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

דביר בך (עיצוב M.Des > סטודנט > שנה ב')
רישום, שנה א', סמסטר א'.
רישום, שנה א', סמסטר א'.
תפיליןשקעיםספר נעל חלבסבוןנעלמסטיקזנגווילבית