העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

Error: Input string was not in a correct format. at at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at System.Convert.ToInt32(String value) at Bezalel.Controls.Portfolio.RenderPortfolio(HtmlTextWriter output) at Bezalel.Controls.Portfolio.RenderControl(HtmlTextWriter output) at EZContent.UI.Page.RenderControls(StringBuilder html, Boolean cacheable) in C:\Documents and Settings\eran\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\EZContent.NET\EZContent\UI.cs:line 430