העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

טלאור אביטן (ארכיטקטורה > בוגר > 2013)
אוסף
בית ספר אמנויות הבמה גוש 50קורס פיסולקורס פיסולשימור קופ"ח עין כרםשימור קופ"ח עין כרםשנה ארחבת עירונית לוד