העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

נופר גרנות (ארכיטקטורה > בוגר > 2017)
סטודיו שנה א' סימסטר א'
בסטודיו בסימסטר א' - חקר העיר, רחוב הגליל, ירושלים.
סטוריבורד, רחוב הגליל ירושלים
מרקר ועט שחור ע:ג בריסטול לבןמודל עץ סמטת הגליל ירושלים
עץ MDFמודל עץ סמטת הגליל ירושלים
MDFמודל עץ סמטת הגליל ירושלים
MDFמודל עץ סמטת הגליל ירושלים
MDFמודל עץ סמטת הגליל ירושלים
MDFחתך רוחב רחוב הגליל ירושלים
עיפרון, נייר 280גחתך אורך חלק א רחוב הגליל ירושלים
עיפרון, נייר 280גחתך אורך חלק ב רחוב הגליל ירושלים
עיפרון, נייר 280גחתך אורך חלק ג רחוב הגליל ירושלים
עיפרון, נייר 280גחתך דרך אובייקט, תרגיל ראשון
עיפרון, נייר 280ג