העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

רותם גרובר (עיצוב קרמי וזכוכית > בוגר > 2016)
שנה ראשונה
תכשיט מזכוכית
זכוכית ומראה, התזת חולעבודות על האובניים
חומר קרמילבן על לבן
צילוםקערה
חומר קרמי, עבודת אובנייםואזה ורודה
חומר קרמי, עבודת אובנייםפרט מתוך ואזה ורודה
חומר קרמי, עבודת אובניים