העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

גיא פרל (אמנות > בוגר > 2016)
ציורים
ללא כותרת
שמן על בדציפייה
שמן על בדחרדה
שמן על בדתרבות אבודה
שמן על בדהשתקפות
שמן על בדפסל חיי דומם, ילדות בגרות, תמימות
שמן על בדריאלטי
שמן על עץשקט רועש
שמן על עץללא כותרת
פסטל על ניירדייגים
שמן על בדאינטימיות
שמן על בדאמונה
שמן על בד תחרהגבולות
שמן על בדדור 3
שמן על בדהשראה מהרחוב
דיומסיכות
שמן על בדזמן
שמן על בדבסירה
שמן על בדשוק התקווה
פסטל שמן על קרטוןזיו
צבעי עיפרון על ניירללא כותרת
שמן על בדסבא
שמן על בדהפסקה
שמן על בדללא כותרת
שמן על בדאבסטרקט
שמן על בדחומה
שמן על בדפרח
שמן על עץמיתוס
שמן על בדלחן
שמן על בדזכרון
שמן על עץרכיבה על גמל
שמן על בדהמראה
שמן על בד