העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

איילת דיין (ארכיטקטורה > בוגר > 2014)
ליבה אורבנית לרמלה | פרויקט גמר ארכיטקטורה | עיצוב אורבני בר קיימא
פרויקט זה עוסק בהתווית ליבה אורבנית רב שכבתית (HUB) לעיר רמלה כמנוף להתחדשות עירונית ברת קיימא. בשנת 2014 ערי ישראל מאופיינות בתהליכי גידול וצמיחה דמוגרפית, בעוד שמבחינה תחבורתית נשענת רוב האוכלוסייה כיום על תשתית תחבורה פרטית. מאז שנת 2008 מחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת בערים, מגמה ההולכת וגדלה באופן מתמיד. על מנת לאפשר נגישות יעילה בערים רבות, התכנון העירוני הוגדר מחדש על בסיס תשתית תחבורה ציבורית איכותית התומכת במסת המשתמשים הרבה בכל חלקי העיר. רמלה הינה בירת מחוז המרכז, עיר מעורבת ובעלת דירוג סוציו אקונומית נמוך. קיים נתק בין שכונות העיר ומרכזה נחלש. באזורים רבים בה הרצף המרקמי והקהילתי נקטע בעקבות ייעוד מרחבים רבים לנתיבי תחבורה פרטית אשר מנכיחה ומגדילה את הפער הסוציו-אקונומי וגובה נזק סביבתי מתמשך. הפרויקט בוחן כיצד הגדרתה של ליבה אורבנית רב שכבתית במרחב הרמלאי, שתאגד תשתיות תחבורה ציבורית, מסחר, תעסוקה, מגורים, מרחבי בילוי ושוטטות, תציע לאחות ולמנף את הרקמה העירונית ואת איכות החיים בתוכה.
ליבה אורבנית לרמלה  | איילת דיין | דימוי ראשי
מודל ממוחשב, קולאז' דיגיטליליבה אורבנית לרמלה  | איילת דיין | שכבות הליבה
מודל ממוחשב, קולאז' דיגיטלי