העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

דימיטרי נחודקין (תקשורת חזותית > בוגר > 2012)
הבחירה הנכונה
פח אשפה אינטראקטיביפח אשפה אינטראקטיביפח אשפה אינטראקטיבי