העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

נועה סימון (אמנות > בוגר > 2010)
נועה סימון
תיק עבודות
נועה סימון 01
ליתוגרפיהנועה סימון 02
ליתוגרפיהנועה סימון 03
ליתוגרפיהנועה סימון 04
גואש ופחם על נייר עם ג'סונועה סימון 04 - פרט 1
גואש ופחם על נייר עם ג'סונועה סימון 04 - פרט 2
גואש ופחם על נייר עם ג'סונועה סימון 05
גואש ופחם על נייר עם ג'סונועה סימון 06: קונפליקט
גואש ופחם על נייר עם ג'סונועה סימון 07
גואש וצבע אקרילי על ניירנועה סימון 07 - פרט
גואש וצבע אקרילי על ניירנועה סימון 08
עפרון על ניירנועה סימון 08 - פרט
עפרון על ניירנועה סימון 09: אבא
ליתוגרפיהנועה סימון 10: אבא
ליתוגרפיהנועה סימון 11
ליתוגרפיהנועה סימון 12
שמן על בדנועה סימון 13
שמן על בדנועה סימון 14
צבעי מיםנועה סימון 15
צבעי מיםנועה סימון 16
פחם, צבע גואש, צבע אקרילי, קונטה ופסטל על ניירנועה סימון 16 - פרט 1
פחם, צבע גואש, צבע אקרילי, קונטה ופסטל על ניירנועה סימון 16 - פרט 2
פחם, צבע גואש, צבע אקרילי, קונטה ופסטל על ניירנועה סימון 17: גיישה
שמן ופחם על בדנועה סימון 18
שמן על בדנועה סימון 19
שמן על בדנועה סימון 20
ליתוגרפיהנועה סימון 21
שמן על בדנועה סימון 22
שמן על בדנועה סימון 23: חרטות (קומיקס) - 1
רישומים בדיו ותחריטים צבועים במחשבנועה סימון 23: חרטות (קומיקס) - 2
רישומים בדיו ותחריטים צבועים במחשבנועה סימון 23: חרטות (קומיקס) - 3
רישומים בדיו ותחריטים צבועים במחשבנועה סימון 24: שתי גולגלות של פרות וזר פרחים יבשים
ליתוגרפיהנועה סימון 24: שתי גולגלות של פרות וזר פרחים יבשים - פרט 1
ליתוגרפיהנועה סימון 24: שתי גולגלות של פרות וזר פרחים יבשים - פרט 12
ליתוגרפיהנועה סימון 25 - דראפרי על גולגולת של פרה
גואש ופחם על נייר עם ג'סונועה סימון 26
תחריטנועה סימון  27 - עיוורת
שמן על בדנועה סימון  28 - חלק א
תחריטנועה סימון 28 - חלק ב
תחריטנועה סימון 29
גואש על ניירנועה סימון  30
גואש על ניירנועה סימון 31
גואש על ניירנועה סימון 32
גואש על ניירנועה סימון 33
ליתוגרפיהנועה סימון 34
תחריטנועה סימון  35 - פרט
גואש על ניירנועה סימון 36
תחריטנועה סימון 37
תחריטנועה סימון 38
תחריטנועה סימון 39
תחריטנועה סימון 40
צבעי מים על ניירנועה סימון 41
גואש וצבעי מים על ניירנועה סימון 42
דיו על ניירנועה סימון 43
צבעי מים על ניירנועה סימון 44
תחריטנועה סימון 45: תרגיל ציור מודל
שמן על ניירנועה סימון 46: תרגיל רישום מודל - פרט
עפרון על ניירנועה סימון 47
תחריטנועה סימון 48
גואש על ניירנועה סימון 48 - דיוקן עצמי עם סוודר
תחריט