העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

אליאונורה-אורלי אדלביץ (עיצוב קרמי וזכוכית > מרצה)
יצ(ו)רים
פרויקט הגמר שלי מורכב מפיגורות וכלים שעברו שינויים שונים בתהליכים קרמים מסורתיים. ניסיתי לבדוק את מעמדה של התעשייה הקרמית כיום, בהשוואה לזו של פעם. ולהאיר ולהעיר, על מקומות של סדרים חברתיים משובשים. על ידי שימוש בהומור ושיבוש הפרטים הקטנים. עניין אותי לבחון את הבחירות שעשו מעצבי הפיגורות לאורך התקופות הן במגוון הנושאים שבהם בחרו להתמקד, והן בטיפול הצבעוני שנעשה על- ידם. האם מבטם ייצג את החברה דאז? האם זהו מבט ביקורתי או אידיאליזציה- וייפוי של המציאות? מה נתפס כמרכז ומה כשוליים? מה נתפס כנורמה ומה כשונה, או כאחר?
יצ(ו)ריםיצ(ו)ריםיצ(ו)ריםיצ(ו)ריםיצ(ו)ריםיצ(ו)ריםיצ(ו)ריםיצ(ו)ריםיצ(ו)רים