העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

סנדרה רנדל (צורפות ואופנה > בוגר > 2005)
שונות
עבודות מתקופת לימודים
פרוייקט אישי שנה ג'פרוייקט אישי שנה ג'קורס ריהוט זעירקורס מיכליםקורס מיכליםקורס מיכליםקורס תכשיטים- שנה ג'קורס כימיה  שנה ג'