כניסה למערכת

כניסה למשתמשים מורשים:

לאחר הזדהות תקינה תינתן  גישה למידע אישי רלוונטי למשתמש שהזדהה.

למרצים : מסוף מרצים בו מידע על הקורסים, הסטודנטים בקורסים, גישה לדואל בצלאל, קורסים מתוקשבים, ספריה ומאגרי מידע ועוד.

לסטודנטים : מידע על לימודים ( קורסים, ציונים, תאריכי מבחנים, מערכת שעות), קורסים מתוקשבים,  ספריה ומאגרי מידע ועוד

לבוגרים : גישה למסוף הסטודנטים לבדיקת קורסים וציונים.

לכל המשתמשים : אפשרות להעלות תיקי עבודות, קישור לאתר וקורות חיים. המידע שנמסר לפירסום מופיע באתר בצלאל וממוקם גבוה בחיפושים באינטרנט לפי שם.