חדשות

הרשמה  לקורס: "אמנות, ניידות ואקטיביזם: מהמוזיאון לעיר ירושלים כפלטפורמה לאמנות" (סמס' ב' תשע"ו)

הרשמה לקורס: "אמנות, ניידות ואקטיביזם: מהמוזיאון לעיר ירושלים כפלטפורמה לאמנות" (סמס' ב' תשע"ו)

במסגרת המקבץ הבין תחומי, מקנה 2 נ"ז שיוכרו במחלקה להיסטוריה ותאוריה.

נורית כנען- קידר ז"ל

ראשת המחלקה לאמנות בבצלאל בשנים 1982-1985

פרופ' נורית כנען קדר ז"ל

חוקרת, אוצרת ומבקרת אמנות, ראשת המחלקה לאמנות בבצלאל בשנים 1982-1985

סדנה משותפת לבצלאל ולפרויקט קיימות עירונית של מכון ירושלים לחקר ישראל.

בהשתתפות כ-60 סטודנטים לתואר שני בעיצוב בבצלאל וששה מנחים מהארץ והעולם

כיתות אמן במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל

כיתות אמן במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל

ניפוח ופיסול במבער, יציקות בתנור וכיתת אמן בקרמיקה

דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 >