חדשה

מלגת פולברייט ליעל אלקלעי ורונית לוין דלגאדו

(31.7.2011)

האקדמיה מברכת את יעל אלקלעי בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית ורונית לוין דלגאדו בוגרת המחלקה לאמנות אשר זכו במלגת פולברייט לתואר שני בארה"ב לשנים 2011-13.