חדשה

איתמר פריד זכה במלגת אפסון

(11.6.2012)

איתמר פריד סטודנט שנה ד' זכה במלגת אפסון.