חדשה

פתיחת מרכז חרדי לקיום תכנית לימודים אקדמית בבצלאל

(26.7.2012)

בצלאל רואה חשיבות עליונה בהרחבת מעגל הלומדים בה לשכבות רחבות ומגוונות באוכלוסיה ביניהם האוכלוסייה החרדית. מיקומו של בצלאל במרחב הירושלמי ותחומי הלימוד הנלמדים במוסד  מהווים בסיס איתן לשיתוף הפעולה הנ"ל. אי לכך ובהמשך לקול קורא שפורסם על ידי המל"ג בכוונתנו לפתוח מח"ר (מרכז חרדי) לקיום תכנית לימודים אקדמית, בשיתוף עם בית הספר הגבוה לאמנויות לציבור החרדי "אמן", מוסד בעל נסיון רב בתחום האמנות בקהילה החרדית, המקיים למעלה מ- 10 שנים פעילות מקצועית בתחומי האמנות.
המח"ר יפעל בשכונת רוממה בירושלים.
.
המחלקות שתוצענה במח"ר הן אמנות וארכיטקטורה. בחירת המחלקות העתידות להיפתח נעשתה תוך התחשבות בצרכי הפרנסה והשילוב בשוק העבודה של האוכלוסייה החרדית.
תכנית הלימודים תישאר זהה לתוכנית המועברת כיום בבצלאל, על פי הדרישות המקובלות. הצוות האקדמי יורכב ממגוון המרצים המלמדים ב"בצלאל". שמירת הזהות תעשה תוך גילוי רגישות להשקפות העולם של האוכלוסייה החרדית.

אוכלוסיית היעד של השלוחה מורכבת מנשים המשתייכות לציבור החרדי שלמדו מכיתה ט' ועד י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית המצוי בפיקוח משרד החינוך.
בשלב הראשון של התוכנית תפתח מכינה בסמסטר השני של תשע"ג. פתיחת מכינה לסטודנטיות הינה הכרחית ומטרתה לגשר על פערי הידע ומיומנויות הסטודנטיות. הלימודים במכינה יימשכו כשלושה חודשים ולאחר מכן יערכו מבחני המיון.

סיקור במדיה

My Shtetle

בתשע"ד יחל מחזור הלימודים הראשון בשתי המחלקות.
אנו צופים כי בשלב הראשון יחלו את לימודיהן כ- 25 סטודנטיות במחלקה לאומנות וכ- 25 סטודנטיות במחלקה לארכיטקטורה.

מאז פרסום התוכנית בעיתונות לפני זמן קצר נרשמה התעניינות רבה המעידה על החוסר הקיים ועל הצמא האמיתי בקרב הציבור החרדי לתוכנית לימודים אקדמית בתחומי האמנות והאדריכלות.
אנו רואים חשיבות עליונה בפתיחת המח"ר בשיתוף עם "אמן". אין לנו ספק שזו  תהווה פריצת דרך משמעותית הן לבצלאל והן לאוכלוסיה והחינוך החרדי.