חדשה

קול קורא : שקט בבקשה – על שתיקות ועל השתקות

(09.8.2012)

קול קורא לנושאים לכנס השנתי התשיעי של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה
שקט בבקשה – על שתיקות ועל השתקות

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
יום ראשון ה-9 בדצמבר 2012


בשקט 
קול השלג
הנופל על מעילי.
 (שיר הייקו)

לאחר שהבנו כי מה שהושתק בילדותנו הוא בעל השפעה רבה יותר על חיינו הבוגרים ממה שדובר, לאחר שעשינו סדנאות ויפאסאנה והפנמנו את כוחה של השתיקה ולאחר שהכרנו 
את מקומו ותפקידו של החלל הריק באמנות, נבקש לעסוק בשיח השתיקה וההשתקה העכשווי
ולבחון סוגיות ודינמיקות מורכבות בשדות האמנות, העיצוב, האדריכלות, הקולנוע והתרבות החזותית, הספרות והמוסיקה, ההיסטוריה והדתות, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה.

כדי לומר את הדבר הנכון בזמן הנכון, עליך לשתוק רוב הזמן (אוסקר ויילד)

שתיקות הן מרכיב מהותי בפסיכואנליזה, בדינמיקות זוגיות ובין-דוריות, כמו גם בתהליכי מחשבה ויצירה. שתיקה היא חלק אינטגרלי מן השפה המדוברת, ממש כשם שהרווח בין המלים הוא חלק אינטגרלי מן השפה הכתובה. כל אחד מאתנו עושה בה שימוש יום-יומי. שתיקה יכולה להוות בחירה של ה"דובר" המבקש "לומר" משהו באמצעותה. אין ספק, שהיא יכולה לבטא כוח ולייצר חוויה של אלימות, ניכור וריחוק. זה טיבן של שתיקות רועמות. בה בעת, יכול להיות בה – בשתיקה – משהו מקרב ואף אינטימי. יש והתגובה אליה מצד ה"שומע" היא אינטואיטיבית, ויש והוא נדרש לידע מוקדם על מנת לזהות את השקט ולפענח את המסר העומד מאחוריו.

מן הצד השני, השתקה יכולה להיות אקט עתיר כוח שנכפה על אדם או קבוצה מתוקפם של מוסכמות תרבותיות, שיח חברתי ושליטה פוליטית. ההיסטוריה העולמית רצופה מעשי השתקה, למן הצנזורה המוטלת על כל מי שמבקש לומר/לייצר דבר מה שאינו עולה בקנה אחד עם העמדה הכללית או הרשמית ועד להרס והעלמה פיזית או השכחה תודעתית של תוצרים קיימים.

מעניין, אם כן, לתת את הדעת, על מקומם של השקט, השתיקה וההשתקה בשדות השונים של השיח החזותי.

אנו מזמינים חוקרים לאמנות, עיצוב, אדריכלות, קולנוע ותרבות חזותית, לצד חוקרים מתחומי ההיסטוריה, הדתות, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, חקר הספרות והבלשנות ועוד להציע נושאים הדנים בשקט, שתיקה והשתקה. אנו מזמינים גם אמנים ויוצרים להציג עבודות שמעמידות במוקדן סוגיות שנוגעות בשקט, בשתיקה ובהשתקה.


לפניכם פירוט חלקי של הנושאים הרלבנטיים:
• על מחיקות והעלמות באמנות ובעיצוב
• הנעדר-הנוכח והנוכח-הנעדר באמנות
• דיוקנאות נטולי פנים
• החלל הריק באמנות ובתרבות החזותית
• על  שקט ואמנות האוונגרד
• על שתיקות בתיאטרון, בקולנוע ובאמנות הווידיאו
• על שקט ועל החלל הריק בעיצוב ובאדריכלות
• על השמדה, איקונוקלזם והעלמה של יצירות תרבות
• על השתקה או צנזורה ואמנות מגויסת
• על הדרה מן השיח על רקע לאומי, דתי, גזעי או מיני-מגדרי
• על הדרה מן הקאנון
• על השכחה ומחיקה מדפי ההיסטוריה
• הקריאה ל"מות המחבר" ו"נגד פרשנות" – אקט של השתקה?
• על השקט בפסיכולוגיה ובפסיכואנליזה
• שתיקה זוגית
• שתיקה בין דורית
• שקט, מחשבה ויצירה

חוקרים ויוצרים מוזמנים להציע נושאים להרצאות, בהיקף של כעשרים דקות, אותן ישאו בכנס.
את ההצעות, הכוללות כותרת ותקציר בהיקף של עד 300 מילה, יש לשלוח לכתובת דוא"ל: conference@bezalel.ac.il לא יאוחר מה-15 בספטמבר 2012. במהלך חודש אוקטובר יתקבלו הודעות על השתתפות בכנס. 

המשתתפים בכנס מוזמנים להציע גרסאות מלאות של הרצאותיהם לשיפוט לקראת פרסום בכתב העת המקוון של המחלקה "היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים", http://bezalel.secured.co.il/, אשר יקדיש גיליון מיוחד לנושא הכנס. 

לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות אל מארגני הכנס:

ד"ר נעמי מאירי-דן, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, meiri@post.tau.ac.il
ד"ר אורי ברטל, ראש המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, ory_bartal@yahoo.com