חדשה

שתי משרות פנויות לתפקידים ראש המחלקה לעיצוב קרמי, ראש המחלקה לצורפות

(02.12.2012)

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מודיעה על 2 משרות פנויות לתפקידים
- ראש המחלקה לעיצוב קרמי
- ראש המחלקה לצורפות

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח תקציר תולדות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית או בינלאומית בתחומים הנדרשים או בזיקה להם, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

עד לתאריך 31 בדצמבר 2012

יש לציין על המעטפה:  
תפקיד ראש המחלקה לעיצוב קרמי או תפקיד ראש המחלקה לצורפות.

יש לשלוח המעטפות לכתובת:
לשכת הנשיאה, אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל,  הר הצופים, ת"ד 24046 ירושלים 91240.

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם/ן לוועדות החיפוש.               

ועדות החיפוש שומרות על זכותן לפנות בעצמן למועמדים פוטנציאליים, ולבחור במועמד שלא השיב למודעה זו .

מודעה לצפיה ולהדפסה