חדשה

פרס ע"ש אהרן דוברת ז"ל לשנת תשע"ג – למקוריות, חדשנות ויצירתיות

(27.1.2013)

פרס ע"ש אהרן דוברת ז"ל – למקוריות, חדשנות ויצירתיות

בצלאל מכריזה על הענקת פרס ע"ש אהרן דוברת ז"ל, יו"ר חבר הנאמנים (2008-2004).
הפרס יוענק לסטודנט/ית מבצלאל על עבודה מקורית, חדשנית ויצירתית בתחומי האמנות, העיצוב והארכיטקטורה.
רשאים להגיש מועמדותם סטודנטים משנים ג'-ה' מהמחלקות לתואר ראשון בבצלאל.

סכום הפרס – 12,000 ש"ח.

הפרס יוענק לסטודנט/ית הזוכה במעמד כנס "10X10 ע"ש אהרן דוברת ז"ל", האירוע השנתי המתקיים במסגרת תערוכת סוף השנה של בצלאל, בו יציג/ תציג הסטודנט/ית הזוכה את עבודתו/ה.

נוהל הגשת עבודות:

• הסטודנטים יגישו את העבודות המוצעות להשתתפות בתחרות לראש המחלקה עד לתאריך 6.3.2013

• ניתן להגיש עבודה שלמה אחת בלבד, אשר נעשתה והוגשה במסגרת הלימודים בבצלאל (שעברה את תהליך ההגשה וקבלת הציון או לחלופין, עבודה שקיבלה ציון ביניים ומרצה/ מנחה אישר את העבודה כראויה להגשה).

• הסטודנט יעביר שלושה דימויים של העבודה עפ"י הפורמטים הבאים:
- פורמט מודפס בגודל A3
- דיסק  ובו קבצי JPG נפרדים- מוכנים להקרנה, וקובץ PDF המכיל את הדימויים ברצף.
                                    
שמות הקבצים יבנו כך:
john_smith_#1.jpg 
john_smith_#2.jpg 
john_smith.pdf 

יש לציין בצד הדימויים את שם העבודה, מהם החומרים המרכיבים אותה, באיזו טכניקה נעשתה ומידותיה.

• לעבודה יתלווה פורמט מודפס (פונט אריאל, גודל גופן 18 - מצ"ב דוגמא)
ובו שם העבודה, שם הסטודנט, שנה, מחלקה, שם הקורס במסגרתו נעשתה העבודה ושם המנחה וכן טקסט באורך של 100- 150 מילים, המסביר את אופי העבודה, תוכנה, ומדוע לדעת הסטודנט הינה מקורית וחדשנית בתחומי האמנות, העיצוב והארכיטקטורה.


דוגמא לפורמט המודפס אשר יתלווה לעבודה:

שם העבודה
שם הסטודנט, שנה, מחלקה
שם הקורס במסגרתו נעשתה העבודה ושם המנחה