חדשה

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב מודיעה על הקמת ועדות חיפוש לתפקידים

(07.2.2013)

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מודיעה על:  הקמת ועדות חיפוש לתפקידים
- ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב אורבני
- ראש התוכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות

הארכת מועד הגשת מועמדות לתפקיד
- ראש המחלקה לצורפות

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח: תקציר תולדות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית או בינלאומית בתחומים הנדרשים או בזיקה להם, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

עד לתאריך 1.3.2013

יש לציין על המעטפה:  
-תפקיד ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב אורבני 
-תפקיד ראש התכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות
-תפקיד ראש המחלקה לצורפות

יש לשלוח המעטפות לכתובת:
לשכת הנשיאה, בצלאל- אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, 
הר הצופים, ת"ד 24046 ירושלים 91240.

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לוועדות החיפוש.               

ועדות החיפוש שומרות על זכותן לפנות בעצמן למועמדים פוטנציאליים, ולבחור במועמד שלא השיב למודעה זו.

למודעה