חדשה

הארכת מועד (עד 21.3.2013) להגשת מועמדות לתפקידים :

(05.3.2013)

בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מודיעה על הארכת מועד הגשת מועמדות לתפקיד :

ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב אורבני : לפרטים נוספים
תנאי סף- על המועמדים להיות בעלי תואר דוקטור או פרופסור בדרגת מרצה בכיר ומעלה, באחד מן התחומים הבאים: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה של העיר, מדיניות ציבורית ותכנון ערים, היסטוריה אורבנית, אדריכלות, גאוגרפיה.

ראש התוכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות : לפרטים נוספים
על המועמדים להיות בעלי תואר שלישי בדרגת מרצה בכיר ומעלה, באחד מן התחומים הבאים: לימודי תרבות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של התרבות והאמנויות, מדיניות ציבורית ותרבות, מוזיאולוגיה, היסטוריה ופילוסופיה של האמנויות.

מועד אחרון להגשה 21.3.2013


יש לשלוח המעטפות לכתובת:
לשכת הנשיאה, בצלאל- אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים,                                  
הר הצופים, ת"ד 24046 ירושלים 91240.

יש לציין על המעטפה את התפקיד אליו מוגשת המועמדות

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לועדת החיפוש.               

ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים פוטנציאליים, ולבחור במועמד שלא השיב למודעה זו.