חדשה

קול קורא - אוטונומיה ואנטומיה של הדימוי הנע

(02.4.2013)

קול קורא להגשת הצעות -
אוטונומיה ואנטומיה של הדימוי הנע: וידאו ארט וקולנוע ניסיוני בעשור האחרון
סימפוזיון בין לאומי בנושא וידאו ארט וקולנוע ניסיוני שייערך במרכז מעמותה לאמנות ולמדיה במתחם הנסן, ירושלים

לפרטים נוספים