חדשה

משרה פנויה : ראש המחלקה לצילום

(27.11.2013)

בצלאל מודיעה על משרה פנויה לתפקיד

ראש המחלקה לצילום

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד, מוזמנים/ות לשלוח: תקציר תולדות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית בתחום הנדרש או בזיקה לו.
תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, תיק עבודות, תעודות המעידות על השכלה ולפחות שלושה מכתבי המלצה מקצועיים.
תאריך אחרון להגשה: 29.12.2013
יש לשלוח המעטפה לכתובת: לשכת הנשיאה, בצלאל- אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, הר הצופים, ת"ד 24046 ירושלים 91240 .
(יש לציין על המעטפה: תפקיד ראש המחלקה לצילום)
האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לוועדות החיפוש.
ועדות החיפוש שומרות על זכותן לפנות בעצמן למועמדים פוטנציאליים, ולבחור במועמד שלא השיב למודעה זו.
מודעה להדפסה