חדשה

התוכנית לאקטיביזם עירוני

(18.12.2013)

סדר יום של מפגש החשיפה

לפרטים נוספים

המרחב הציבורי נתון בשנים האחרונות לתהליכים של הפרטה, ניכוס על ידי בעלי הכוח, הדרה ותו פעות של יצירת "חצרות אחוריות" בקרב קהילות מוחלשות. מצב זה מחלחל אט אט גם ל קהילות ואוכלוסיות חזקות יחסית. במקביל, התארגנות פעילה של תושבות ותושבים אל מול מהלכים תכנוניים המשפיעים על המרחב היומיומי הנה אחת התופעות המרשימות המ תקיימות בירושלים; הצלחות רבות נזקפות לזכותו של הציבור הירושלמי, ביניהן ניתן למנות את "פארק הצבאים", פארק המסילה, התארגנות תושבי בית צפאפה סביב הארכת כביש בגין ועוד. מאבקים סביבתיים ותכנוניים, וביניהם גם מאבקים "קטנים" ומקומיים- של תושבים דורש להישען על מערך של ידע בתחומים הרלוונטיים, בגיבוי ובסיוע של א רגונים. בנוסף, נדרשת מיומנות ביכולת להתארגן וביצירת רשתות קשרים ואף נדרשת יכולת כלכלית לפנות לאנשי מקצוע כגון אדריכלים ומשפטנים. יתר על כן, לאחר שהמאבק מסתיים — גם אם בהצלחה או בכשלון — לעיתים רבות לא נעשה שימוש במומנטום שנוצר מתוך ההתארגנות היחידנית וזאת עד ל"צרות הבאות".
התכנית לאקטיביזם עירוני הנתמכת על ידי הות"ת כחלק מפרויקט הדגל של האקדמיה בצלאל, ביוזמת התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל ובשותפות עם קמפוס שתיל נוצרה עבור נשים וגברים מכל ל שכונות ירושלים, אשר אין להם רקע אקדמי או מקצועי בתחום הסביבה, התכנון העירוני ו ההתארגנות הקהילתית, ואשר רוצים לשפר את יכולתם לפעול במרחב החיים והמגורים שלהם. התכנית תעניק ידע, כלים, מתודולוגיה ומערך התמצאות לאקטיביסטים הפעילים בקהיל ותיהם,שיקבלו ליווי מקצועי ואקדמי, במטרה להתמודד עם סוגיות של אי–צדק מרחבי, סב יבתי ותכנוני, ועם הרצון לשנות את סביבת החיים והמגורים העירונית.

מרכז הקורס: חן משגב, מתכנן ערים, גיאוגרף ואקטיביסט, דוקטורנט במעבדה למחקרי תכנון, קהילה וסביבה שבחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת ת"א.
מנחה הקורס: ד"ר אדר' חיים יעקובי, ראש התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בצלאל — האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים.
יעוץ וליווי מקצועי: קרלוס שטיגליץ ואורלי פלד, שתיל.
קהל יעד: התכנית מיועדת לפעילים המעוניינים לפתח את יכולתם-בחשיבה תיאורטית ובכלים פרקטיים. התכנית מתאימה לפעילים בתחומי תכנון, דיור, איכות הסביבה, תחבורה, שטחים פתוחים, שיפור סביבת החיים.
הערה: במסגרת הקורס משתתפי התכנית יפתחו פרויקט אישי, בליווי אקדמי ומקצועי אישי של הסטודנטים לתואר שני בתכנית לעיצוב אורבני בבצלאל. התכנית ללא עלות ומחייבת השתתפות בכל
המפגשים.
מתי: הקורס יחל ב 26- בפברואר ויסתיים בראשית יולי 2014 . הקורס יתקיים בימי רביעי בין השעות 20:00-17:00 .
מקום: התכנית לעיצוב אורבני "בצלאל" במתחם הנסן — רח' מרכוס 17 , ירושלים

← לפרטים נוספים: urbanactivismbezalel@gmail.com
← להרשמה אנא מלאו את הטופס ושילחו עד ל 15- בפברואר 2014 : http://bit.ly/1cwZvoS
← שריינו את היום: ביום רביעי, 15 בינואר 2014 יתקיים מפגש חשיפה והיכרות עם
הקורס במתחם בצלאל בהנסן.
המפגש יתקיים בין השעות 18:00 ל 20:30
התכנית מוקדשת לזכרה של אלונה ורדי ז"ל - מייסדת פרויקט "סביבה
וקהילה" בשתיל אשר במסגרתו ליוותה קבוצות של אקטיביסטים
בתחום התכנון, ודמות מפתח בהיווצרות התנועה הסביבתית בישראל.