חדשה

ברכות ינואר-פברואר 2014

(09.1.2014)

האקדמיה מברכת את איתן שוקר בוגר ומרצה במחלקה לצילום על זכייתו בפרס המל"ג ע"ש שוש ברלינסקי שינפלד ז"ל למעורבות חברתית בקהילה

ברכות לסטודנטים הזוכים בפרסי הצטיינות כלל אקדמיים ומחלקתיים לשנת תשע"ג.
לרשימת הזוכים
לפרטים נוספים על הפרסים