חדשה

משרה פנויה לתפקיד ראש התכנית לתואר שני באמנויות (M.F.A)

(30.1.2014)

 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים מודיעה על הארכת מועד הגשת מועמדות לתפקיד ראש התכנית לתואר שני באמנויות (M.F.A), החל מתאריך 1 באוקטובר 2014

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד, מוזמנים/ות לשלוח: תקציר תולדות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית בתחום הנדרש או בזיקה לו, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה 

עד לתאריך 20.3.2014.

יש לשלוח המעטפה לכתובת:
לשכת הנשיאה
בצלאל- אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
הר הצופים, ת"ד 24046 ירושלים 91240

יש לציין על המעטפה: תפקיד ראש התכנית לתואר שני באמנויות

נדרשים לפחות שלושה מכתבי המלצה מקצועיים שישלחו ע"י הממליצים ישירות לדוא"ל: lishka2@bezalel.ac.il

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לוועדות החיפוש.

ועדות החיפוש שומרות על זכותן לפנות בעצמן למועמדים פוטנציאליים, ולבחור במועמד שלא השיב למודעה זו.

מודעה להדפסה