חדשה

קול קורא לכנס בין-לאומי בנושא האותנטי בתרבות העכשווית

(27.7.2014, מאת: הי"ת)

קול קורא לכנס בין-לאומי בנושא האותנטי בתרבות העכשווית

קובץ להדפסה

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ומכון ון ליר בירושלים מקיימים כנס בין-לאומי שיעסוק בשאלות של אותנטיות בתרבות העכשווית.

פירוק הערך האקסיסטנציאליסטי של המושג ״אותנטי״ בתקופה הפוסטמודרנית – כמו גם זה של מושגים דומים וקרובים כדוגמת "אמיתי" ו"מקורי" – יצר בהם קונפליקט פנימי. מצד אחד אותנטיות נתפסת כערך חברתי, ומצד שני אנו נדרשים להציג אותנטיות אישית ואינדיבידואלית. קונפליקט זה גורם למושג לשמש כטריז בין תפיסה ומחשבה של האינדיבידואל לבין אלה של החברה, ועל כן אותנטיות היא הן מנגנון פיקוח חברתי שמטרתו ליצור הלימה בין ערכי החברה לבין האינדיבידואל והן כלי אישי חתרני למרוד בערכים חברתיים אלו.
על פי התפיסה הסוציולוגית, האותנטיות היא מושג המוגדר דרך הניגוד שלו לערכים אחרים ומקבל את משמעותו ואת זהותו בהקשרים חברתיים שונים. כיוון שכך, האותנטיות היא הבניה תרבותית אשר משמשת לא פעם כלי פוליטי בידיהן של קהילות אשר משתמשות במושג (כפי שהוא בא לידי ביטוי במנהגים, בפולקלור ובמסורות אתניות) כדי לתפוס מקום במרחב הציבורי. תפיסה זו של המונח מנוגדת לתפיסה הפסיכואנליטית שלו, שכן אותנטיות עומדת במרכז השיח של העצמי שנבנה על בסיס תפיסה אקסיסטנציאליסטית ושמניע את התיאוריה הפסיכואנליטית. אותנטיות משתנה גם בהקשר הזמן, היות שערך מסוים שנתפס כאותנטי כעת לא יהיה אותנטי בנקודת זמן אחרת. משום כך האותנטיות היא גם כלי לחזרה בזמן כדי להציג אמת היסטורית באמצעות שחזור ובנייה מחודשת.
בכנס נבקש להתבונן במושג האותנטיות בתרבות בת ימינו בראייה רחבה ורב-ממדית, החל מההיסטוריה התרבותית והגנאלוגיה של המושג בתחומי הסוציולוגיה, הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והאסתטיקה וכלה במקומו כיום במגוון זירות בתרבות העכשווית: אמנות, תרבות הצריכה, פסיכולוגיה, דת, מגדר, לימודי מוזיאולוגיה ועוד. בכנס תוצג הגות תיאורטית בנושא, ולצד זאת ישתתפו בו יוצרים בשדות האמנות, העיצוב והאדריכלות, ויציגו את עבודתם.

בין יתר הנושאים שנבקש לברר:
● גנאלוגיה והיסטוריה תרבותית של מושג האותנטיות
● אותנטיות, זיכרון והנרטיב ההיסטורי
● המצאה של מסורות ותהליכי אותנטיפיקציה
● אותנטיות ומגדר
● אותנטיות בתרבות הצריכה
● מעמד האותנטי בפסיכואנליזה העכשווית
● אותנטיות באמנות פוסטמודרנית ועכשווית
● אותנטיות באדריכלות
● אותנטיות ועיצוב (עיצוב מוצר, עיצוב ממשקים וכו׳)
● אותנטיות, שימור ומוזיאולוגיה (מהו הקשר בין מוצגים לחוויה אותנטית?)
● אותנטיות, דת ופוליטיקה
● אותנטיות, מיסטיקה והעידן החדש
● אותנטיות ככלי עבודה (בידי אמנים, פסיכולוגים ועוד)
● האמת הצילומית והאותנטיות בעידן הדיגיטלי
● אותנטיות וקולנוע (דוקומנטציה, מוקומנטציה ודיגיטציה)
● אותנטיות בעולם פוסט-אנושי
הכנס יתקיים ביום ראשון כט בכסלו תשע"ה, 21 בדצמבר 2014, בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים.

חוקרים ויוצרים המעוניינים לשאת דברים בכנס מוזמנים להציע נושאים להרצאות בהיקף של כעשרים דקות.
את ההצעות, הכוללות כותרת ותקציר בהיקף של עד 300 מילה, יש לשלוח לדוא"ל conference@bezalel.ac.il  
לא יאוחר מיום שני 15 בספטמבר 2014. במהלך חודש אוקטובר יישלחו הודעות על השתתפות בכנס. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מארגני הכנס:
ד"ר אורי ברטל, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  orybartal@bezalel.ac.il
ד"ר אוהד לנדסמן, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  landesman@post.bezalel.ac.il
ד"ר יוכי פישר, לימודים מתקדמים, מכון ון ליר בירושלים  yochif@vanleer.org.il
ד"ר אדם קלין-אורון, לימודים מתקדמים, מכון ון ליר בירושלים  adamk@vanleer.org.il