חדשה

הישגים וזכיות של סטודנטים, בוגרים ומרצים בתשע"ד

(28.9.2014)

האקדמיה בצלאל מברכת את הסטודנטים הבוגרים והמרצים על הישגיהם וזכיותיהם בארץ ובחו"ל

לרשימת הזוכים והפרסים