חדשה

קול קורא : חיפוש נשיא/ה לאקדמיה

(05.2.2015)

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מודיעה על חיפוש נשיא/ה לאקדמיה

קובץ להדפסה 

בצלאל היא מוסד אקדמי ייחודי ומוביל בקנה מידה עולמי להוראה, למחקר וליצירה בתחומי האמנות, העיצוב והארכיטקטורה.
בצלאל מכשירה  את הדורות הבאים של טובי האמנים/ות והמעצבים/ות בישראל ופועלת בחזית השינוי התרבותי, האסתטי, האתי  והאינטלקטואלי במרחב הישראלי.

הנשיא/ה העומד/ת בראש האקדמיה,  מעצב/ת את חזונה, מנהל/ת את ענייניה, מקדמ/ת את חוד החנית של המחקר בתחומה, אחראי/ת על ייצוגה בארץ ובעולם, מופקד/ת על המנגנונים הניהוליים של האקדמיה ועל משאביה ואחראי/ת לגיוס המשאבים הכספיים והתרומות.
 
ועדת החיפוש לתפקיד נשיא/ת האקדמיה בצלאל מזמינה בזאת הגשת שמות מועמדים/ות מתאימים לתפקיד הנשיא/ה לתקופת כהונה בת חמש שנים שתחל במהלך שנת 2015. התפקיד מיועד לבעלי/ות חזון אקדמי-ניהוליהמשחרים/ות לאתגרים העומדים בפני ההשכלה הגבוהה בישראל והעשייה התרבותית  ורואים/ות באקדמיה בצלאל הזדמנות לשינוי והתפתחות במציאות מאתגרת. התפקיד כולל הובלה של בניית הקמפוס החדש בליבה של ירושלים והפיכתו למרכז תרבותי ואקדמי, כמו גם גיבוש וחיזוק הסגל האקדמי והמשך קידומה של בצלאל כמוסד מוביל  בחזית ההוראה, היצירה והמחקר המושך את מיטב המרצים/ות בתחום.

על הנשיא/ה להיות איש/ת אקדמיה בדרגת פרופסור ותושב/ת ואזרח/ית ישראל מתחילת כהונתו/ה ואילך וועדת החיפוש תבחן את התאמת המועמדים/ות לתפקיד,ביןהשאר, לאור הקריטריונים הבאים:
·         תפישה תרבותית רחבה, ידע ומעורבות מוכרת בתחומי האמנויות, העיצוב והארכיטקטורה
·         מעמד אקדמי מוכר ומוערך בארץ ובעולם
·         כושר מנהיגות ויכולת להוביל תהליכי שינוי ופיתוח מהותיים
·         יכולת בגיוס כספים
·         ניסיון ניהולי במערכות ציבוריות או אקדמיות, היכרות עם המערכת האקדמית וכיווני הפיתוח האקדמי בישראל ובחו"ל
·         יכולת לייצג את בצלאל בפני מערכת ההשכלה הגבוהה, בפני הציבור הרחב ובקשריה האקדמיים והאמנותיים בישראל ובעולם

הרואים/ות עצמם/ן כמועמדים/ות לתפקיד מתבקשים/ות לפנות אל ועדת החיפוש. כמו כן כל המעוניין/ת להציע מועמדים/ות אחרים/ות מוזמן/ת לשלוח את הצעתו המנומקת בלווי פרטים אישיים. לפניה יש לצרף קורות חיים וכל חומר רלבנטי אחר .

דיוני הועדה יתנהלו בסודיות מלאה. הועדה אינה מתחייבת לזמן כל מועמד/ת שיוצע לה להופיע בפניה. הוועדה רשאית ביוזמתה לכלול ברשימת המועמדים שמות שלא הוצעו על ידי גורם מחוץ לוועדה.
 
המועד האחרון להגשת מועמדות או הצעת שמות מועמדים הוא  5.3.2015
ניתן לשלוח הפניות בדואר לכתובת:
ענת מלכה, מרכזת ועדת החיפוש לנשיא בצלאל
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, הר הצופים ת"ד  24046 ירושלים 91240 .
או בדוא"ל: anatmalka1975@gmail.com