חדשה

קול קורא לסטודנטים ערבים מצטיינים להרשמה לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל

(08.2.2015)

للتسجيل للاقب الثاني في موضوع التصميم العمرا ا ني في بتسلئيل

קול קורא לסטודנטים ערבים מצטיינים להרשמה לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל
במסגרת פרויקט הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית של הות
"ת, תיפתח בסמסטר ב' תשע"ה  (מרץ 2015) התכנית לסטודנטים ערבים מצטיינים לתואר שני בעיצוב אורבני.

התכנית פתוחה לאדריכלים ולאדריכלי נוף כמו גם לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה (בוגרי מדעי החברה יחויבו ללימודי השלמה). מועמדים מצטיינים שיתקבלו לתכנית לאחר בחינת מיון וראיון אישי יזכו במילגת שכר לימוד מלאה במהלך הסמסטר הראשון, ובהמשך לימודיהם יוכלו להגיש מועמדות למלגות על פי קריטריונים של מצוינות, מצב כלכלי ומעורבות חברתית.

המעוניינים ישלחו את המסמכים הבאים:

.1 קורות חיים ופירוט מסלול הלימודים לתואר הראשון

.2 מכתב המפרט את העניין בהמשך לימודים בתחום העיצוב האורבני

.3 שמות ופרטי התקשרות של שני ממליצים (רצוי בהקשר האקדמי).

את החומר יש לשלוח עד לתאריך 02.03.1025 באימייל בלבד אל: ד"ר אלס ורבקל– ראש

התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בצלאל: URBDES@bezalel.ac.il