חדשה

קול קורא להגשת הצעות לכנס "חלום בהקיץ" 110 שנים ליסוד האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל

(07.9.2015)

קול קורא להגשת הצעות לכנס של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה וארכיון בצלאל
"חלום בהקיץ"
110 שנים ליסוד האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל
לרגל ציון מאה ועשר שנים להיווסדה של האקדמיה בצלאל, מתכננת המחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל בשיתוף עם ארכיון בצלאל כנס שיעסוק בהיבטים שונים של ההיסטוריה של המוסד. למרות שנדמה כי מוסד ותיק זה כבר נידון לעומק בהיסטוריוגרפיה הישראלית ובמחקר האמנותי, מצאנו כי ישנם אזורים רבים בהם יד החוקרים עדיין לא נגעה והם מחכים לחשיפה ולדיון. בנוסף, התברר לנו כי בעשר השנים האחרונות מאז אירועי המאה של המוסד, נכתבו מספר מחקרים שעסקו בו מתוך נקודות מוצא מגוונות ועכשוויות אשר רעננו את תפיסות המקובלות. אנו רואים בשנת המאה ועשר הזדמנות מתאימה לעסוק ברלוונטיות של המבט ההיסטורי והמחקרי על פעילותו העכשווית של המוסד והתפתחותו בעתיד. היסטוריונים, תיאורטיקנים, אנשי ביקורת, יוצרים וסטודנטים מוזמנים להציג נקודות מבט ייחודיות, שיכולות להיום גם ביקורתיות, על ההיסטוריה של בצלאל, לחשוף את הנרטיבים המשתנים של המוסד ולדון בהתפתחות תפיסות
הוראה בתחומי האמנות, העיצוב והארכיטקטורה.

לרשימת נושאים ופרטים נוספים

את ההצעות לשלוח לדוא"ל conference@bezalel.ac.il לא יאוחר מיום 11.10.15 .