חדשה

בצלאל מודיעה על משרה פנויה לתפקיד משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

(08.10.2015)

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, מודיעה על משרה פנויה לתפקיד משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

החל מתחילת סמסטר ב' שנה"ל תשע"ו, ( 21 בפברואר 2016 )

עיקר תפקידי המשנה לנשיא:
_ קביעת מדיניות אקדמית
_ קביעת סטנדרטים לאיכות אקדמית
_ פיתוח תכניות לימודים חדשות
_ פיקוח על תכנון הלימודים, איכות ההוראה והמחקר
_ קידום מערכת שירותי עזר אקדמיים ומינהל אקדמי

תנאי סף נדרשים:
_ תואר שלישי ( (Ph.D
_ ניסיון בניהול אקדמי, בהוראה ובמחקר

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח: תקציר תולדות חיים, תפישת עולם, רשימת פרסומים ו/או תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

 

לפרטים נוספים ומודעה להדפסה