חדשה

פרס עידוד היצירה

(20.9.2007, מאת: קשרי ציבור)

בצלאל מברכת את בוגריה ומרציה על זכייתם בפרס עידוד היצירה:

צבי טולקובסקי, יוסי ברגר, רונה יפמן, יוחאי אברהמי, פסח סלבוסקי, יואב שמואלי