חדשה

משרה פנויה לתפקיד ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי לתואר ראשון

(16.12.2015)

כניסה לתפקיד החל מתאריך 01.10.2016

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח: תקציר תולדות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית בתחום הנדרש או בזיקה לו, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

תאריך אחרון להגשה: 10.01.2016

אל: לשכת הנשיא, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב,
הר הצופים, ת.ד. 24046 ירושלים 91240
או באמצעות דוא"ל: anat-s@bezalel.ac.il
)יש לציין: תפקיד ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לוועדת החיפוש. ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות, ולבחור במועמד/ת שלא השיב/ה למודעה זו.
לפרטים נוספים: 02-5893222

קובץ להדפסה