חדשה

פרופ' מנחם ברינקר ז"ל

(11.8.2016)

11.8.2016

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של פרופ' מנחם ברינקר ז"ל
ראש התכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות בבצלאל בין השנים 2011-2013 ומרצה בתוכנית עד שנת 2015

מקור השראה ומחשובי חוקרי התרבות והספרות בישראל

אנו אבלים על מותו, משתתפים בצער משפחתו ושולחים תנחומינו

המשפחה יושבת שבעה במועדים הבאים:
ימים א, ב - בין השעות 16-21 באחוזת בית הכרם, רח' אבי זוהר 8 דירה 158, ירושלים.
ימים ג-ה - ברח' הברון הירש 5א דירה 3, תל אביב.