חדשה

אדר' סעדיה מנדל ז"ל

(28.6.2017)

הוועד המנהל, ההנהלה והסגל האקדמי של בצלאלאבלים על מותו של
האדריכל סעדיה מנדל ז"ל
ראש המחלקה לארכיטקטורה בשנים 1988 – 1990
מראשוני ובכירי תחום השימור בארץ

לצפיה במודעה