חדשה

משרה פנויה לתפקיד ראש המחלקה לצילום

(25.7.2017)

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים מודיעה על משרה פנויה לתפקיד ראש המחלקה לצילום החל מתאריך 1.10.2017

פרטים נוספים ראו מטה או בקובץ לעיון ולהדפסה

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח:
קורות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית
בתחום הנדרש או בזיקה לו, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה,
תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

תאריך אחרון להגשה: 19.8.17

אל: לשכת הנשיא, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב באמצעות דוא"ל: anat-s@bezalel.ac.il
(יש לציין: תפקיד ראש המחלקה לצילום)

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לוועדת החיפוש. ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות, ולבחור במועמד/ת שלא השיב/ה למודעה זו.

לפרטים נוספים: 02-5893222