חדשה

בצלאל מודיעה על משרה פנויה לתפקיד ראש המחלקה לארכיטקטורה

(03.10.2017)

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
מודיעה על משרה פנויה לתפקיד
ראש המחלקה לארכיטקטורה
החל מתאריך 1.10.2018


מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח:
קורות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית בתחום הנדרש או בזיקה לו, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה,  תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

תאריך אחרון להגשה: 30.10.17

אל: לשכת הנשיא, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב באמצעות דוא"ל: anat-s@bezalel.ac.il
(יש לציין: תפקיד ראש המחלקה לארכיטקטורה)

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לוועדת החיפוש. ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות, ולבחור במועמד/ת שלא השיב/ה למודעה זו.
לפרטים נוספים: 02-5893222

קובץ לעיון ולהדפסה