חדשה

קול קורא לספר "מחשבות על הארוחה בתרבות החזותית והחומרית"

(27.2.2018)

לצפיה בקול קורא בפורמט גרפי

הארוחה היא מנהג תרבותי המכנס אנשים שונים סביב שולחן האוכל כדי להזין את גופם ואת נפשם.  טקסי האכילה הם חלק מחיי היומיום, אבל גם מציינים אירועים מיוחדים - כמו שמחה או אבל - במחזור חיי האדם, והם נערכים במרחב הביתי, במרחב הציבורי ובחיק הטבע. הפרקטיקות של הארוחה משתנות בין קהילות, עדות ומעמדות חברתיים שונים, אבל כולן סובבות סביב מזון: ספק של צרכים פיזיולוגיים שהפך לאמצעי של הגדרת זהות – מגדרית, משפחתית, קהילתית, דתית  ולאומית – ובימינו גם לגיבור תרבות שנוי במחלוקת.
מזון, והמנהגים המתקיימים סביבו בפרק הזמן המוקדש לאכילה, מייצר תחושת שייכות, ביטחון ונחמה; והעדרו עלול לעורר געגוע, מצוקה וחרדה. לאורך ההיסטוריה שימש אוכל לא פעם את הכוחות ההגמוניים כמנגנון של שליטה ושל עיצוב תרבות; ומחסור באוכל, או מניעתו, היה מניע לתהליכים היסטוריים וחברתיים הרי גורל.  
נושא המזון והארוחה, והקשריהם התרבותיים, הוצגו לאורך השנים באמנות ובאומנות ובאו לידי ביטוי גם בעיצובם של כלי אוכל, מסעדות, ועיצוב האוכל עצמו. הספר "מחשבות על הארוחה בתרבות החזותית והחומרית" יעורר דיון בייצוגים של הארוחה באמנות ובעיצוב (עיצוב אוכל לצד עיצוב כלי אוכל ומסעדות), כמו גם הצורה בה האוכל מעצב את חיינו (כדוגמת מתכונים המשמרים נרטיבים תרבותיים והיסטוריים).
אנו מזמינים כותבים אשר מעוניינים להתבונן בתרבות האוכל באופן כללי, ובארוחה באופן ספציפי, דרך ייצוגם באמנות, באומנות, בצילום, בקולנוע, בספרות ובפילוסופיה, כמו גם בפרקטיקות העיצוב השונות, לשלוח מאמרים בנושאים הבאים:
● אוכל באמנות, בקולנוע ובספרות: שימוש וייצוג מזון באומנות
● עיצוב הארוחה: מעיצוב האוכל לעיצוב כלי האוכל וכלים להכנת אוכל 
● עיצוב ספרי בישול, תפריטים ומסעדות
● הארוחה וזהות תרבותית/תת-תרבותית:  אוכל וסכסוכים פוליטיים, טקסי מזון ומבניים חברתיים, הגירה ותרבות מזון
● מורשת קולינרית של קבוצות בחברה הישראלית וייצוגה בתרבות החומרית והחזותית
● אוכל, סעודה ומגדר
● טקסי סעודה וצורות אכילה חדשים ומשתנים
● תזונה עתידית: פריצות דרך טכנולוגיות בגידול מזון והארוחה העתידית 
חוקרים ויוצרים מוזמנים להציע הצעות למאמרים. את ההצעות – כותרת המאמר, תקציר של עד 300 מילים וקורות חיים מקוצרים של המציעים - יש לשלוח לכתובת דוא"ל: iritb@bezalel.ac.il לא יאוחר מן ה-15 באפריל 2018. המאמרים שיתקבלו יוגשו במלואם עד ה-1 בספטמבר 2018.

לבירורים ניתן לפנות אל אורי ברטל: ory_bartal@yahoo.com  או אל מיכל איתן: mi.eitan@gmail.com או אל רונית ורד: ronit.vered@gmail.com