חדשה

משרה פנויה לתפקיד ראש התכנית לתואר שני בתקשורת חזותית

(29.3.2018)

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מודיעה על משרה פנויה לתפקיד

ראש התכנית לתואר שני בתקשורת חזותית

החל מתאריך 1 לאוקטובר 2018 או בתאריך מוקדם יותר שיוסכם בין הצדדים.

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח:

קורות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית בתחום הנדרש או בזיקה לו, תפישת עולם בנושאי פעילות התכנית וניהולה, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

תנאי סף נדרש: בעל/ת תואר שלישי או בעל/ת דרגת פרופסור יוצר.

תאריך אחרון להגשה: 25.4.18

אל: לשכת הנשיא, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, באמצעות דוא"ל:
anat-s@bezalel.ac.il

(יש לציין: תפקיד ראש התכנית לתואר שני בתקשורת חזותית)

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לוועדת החיפוש. ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות, ולבחור במועמד/ת שלא השיב/ה למודעה זו.

לפרטים נוספים: 02-5893222