חדשה

פרופ' ציונה שמשי ז״ל

(18.10.2018)

ההנהלה, הסגל האקדמי, המנהלי והסטודנטים משתתפים בצער המשפחה על פטירתה של פרופ' ציונה שמשי ז״ל.

אמנית רב-תחומית, פסלת, מעצבת, מרצה ופעילה ציבורית למען קידום אמנות וחינוך לאמנות.
כיהנה כראש המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בין השנים 1988-1979.

תרמה גופתה למדע.