חדשה

בצלאל מודיעה על משרה פנויה לתפקיד ראש המחלקה לאמנויות המסך

(04.12.2018)

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים מודיעה על משרה פנויה לתפקיד ראש המחלקה לאמנויות המסך החל מתאריך 1.10.2019

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח:
קורות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית בתחום הנדרש או בזיקה לו, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

תאריך אחרון להגשה: 26 בדצמבר 2018
אל: לשכת הנשיא, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
באמצעות דוא"ל: anat-s@bezalel.ac.il
(יש לציין: תפקיד ראש המחלקה לאמנויות המסך)

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לוועדת החיפוש.
ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות, ולבחור במועמד/ת שלא השיב/ה למודעה זו.

לפרטים נוספים: 02-5893222

קובץ לעיון ולהדפסה