חדשה

חדשנות אורבנית : שינויים בעיצוב האורבני - דינמיקה תרבותית וחברתית כמאפשרת פיתוח בר-קיימא

(24.12.2018)

שותפים: או"ם הביטט, אונסק"ו, הפורום הישראלי לעירוניות, משרד הבינוי והשיכון, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, האוניברסיטה העברית בירושלים

מרצים:
פרופ׳ מייק טרנר, בצלאל, הקתדרה של אונסקו בלימודי עיצוב אורבני ושימור,
תכנית לתואר שני בעיצוב אורבני, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים.

ד"ר יואל סיגל, יועץ בכיר ל UNHabitat ,
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 קובץ לעיון ולהדפסה   

השנים 2015 ו- 2016 סיפקו טקסטים אשר השפיעו באופן משמעותי על האופן שבו אנו חושבים בשדה האורבניזם- שימור ופיתוח. הייצוג הישראלי היה משמעותי ביצירת מסמכים אלו וכעת האתגר העומד לפנינו הוא יישום המושגים החדשים בהקשר המקומי, בערים הישראליות.
הטקסטים, יחד עם המחקר העכשווי בתחום, עשוי לסייע בחשיבה מחודשת על המתודולוגיה העירונית בישראל. מסמכים ומחקרים אלו מעלים אתגרים חוצי-גבולות כגון: גיוון תרבותי, תכנון ושיקום עירוני על כל צורותיו כולל עם התמודדות עם הכפלת אוכלוסיה הקיימת כיום ב'ישראל 100'.
יעד מספר 11 של ה- ‘2030 Sustainable Development Goals (SDGs)’ , קובע כי ערים חייבות להיות בטוחות, מכילות, גמישות ומקיימות. בהקשר זה הקורס ידון בשאלות: כיצד ניתן לתרגם הנחיות אלו לעיצוב עירוני? כיצד מעריכים את הרעיונות האלטרנטיביים הללו? מה יכול להיות התפקיד של תכנון השתתפותי? כיצד משפיעה המהפכה הדיגיטלית על שינוי עירוני?
בנוסף על הדיון התיאורטי, יבחנו ה- 2011 Recommendation on the Historic Urban Landscape (HUL)  וה- 2016 New Urban Agenda (NUA) בהקשר למקרי בוחן מן הארץ והעולם. מהלך זה ישלים הבנה עמוקה של הפוטנציאל היישום במערכות התכנון, בעזרת חוקים ותקנות, לשם יצירת התחדשות עירונית וחדשנות.


תוכן עיקרי:

• עיור - השינויים וקצבם: גלובליזציה, שינוי באקלים, טכנולוגיה
• טקסטים אורבניים מאז 2000
• המרכיבים החברתיים ותרבותיים של תכנון
• מורשת וזהות
• התחדשות אורבנית וערים חכמות
• קיימות וחוסן עירוני - המשולש: חברה, כלכליה, סביבה
•  הצגת כלים להערכת עיצוב ותכנון אורבני


לו"ז של קורס:

15/2/2019 יום ו'        
20/2/2019 יום ד'       
22/2/2019 יום ו'        
27/2/2019 יום ד'  

מיקום:
בית הנסן, גדליהו אלון 14, ירושלים    


מקומות מוגבלים
לפרטים נספים:
urbdes@bezalel.ac.il
swm@savion.huji.ac.il