חדשה

קול קורא לכנס בנושא - טרנס TRANS

(06.11.2019)

המחלקה לאמנות בשיתוף המחלקה לתרבות חזותית וחומרית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קובץ לעיון ולהדפסה

טרנסג'נדר, טרנסגרסיה, טרנסנדנטיות או שומן טראנס – זה מכבר נכנס המונח "טרנס" לשיח הציבורי והפך לחלק מחיי היום־יום שלנו. פירושו המקורי של המונח הוא מֵעֵבֶר, כלומר היכולת לבצע מסע שפורץ את מחסומי הגוף והנפש אל מחוזות בלתי מוכרים בתודעה. ואכן, באופן מסורתי נקשר המושג לעולם של טקסים דתיים־שמאניים, שבהם הוא מציין מרחב נפשי חדש שיש בו שינוי תפיסתי ושינוי קוגניטיבי. טקסים שמאניים אלו מייצרים מסע אל מרחב לימינאלי וגמיש המרחיב את התודעה, מייצר שחרור ומזמן התבוננות מחודשת על הגבולות, הערכים והקטגוריות החברתיות המקובלות. זהו מצב אשר מערער על ההבנה של "טוב" ו"רע", פותח מרחב לחשיבה מופשטת ומציע קטגוריות מחשבה חדשות; מצב שהוא גם וגם או לא ולא.
פילוסופים ואמנים עסקו במונח זה בבקשם לשבור פרדיגמות בינאריות (טבע אל מול תרבות, רגש אל מול היגיון) ומנגנוני כוח, אבל הייתה זו הקהילה הטרנסג'נדרית שהפנתה אליו זרקור כשיצרה פוליטיקה חדשה של זהויות אשר הפרה את הבינאריות הבסיסית ביותר בחברה האנושית –מגדר. הקהילייה הטרנסג'נדרית יצרה אז פתח להגדרות חדשות של מיניות כמו ג'נדרקוויר, א־בינארי, או א־מגדרי לצד זכר או נקבה, חשיבה גמישה שג'ודית בטלר הגדירה כ"קוויר באופן ביקורתי".
בכנס נבקש לגשת למושג "טרנס" בתרבות בת ימינו באופן רחב ורב־ממדי, החל מן ההיסטוריה התרבותית והגנאלוגיה של המושג ועד לאסתטיקה המלווה אותו בתחומי התרבות החזותית והחומרית. הכנס ידון בשאלה כיצד המושג טרנס פועל כמנגנון ביצירת האמנות, במחשבה התיאורטית־פילוסופית או במגוון זירות בתרבות העכשווית: אמנות, עיצוב, אדריכלות, טכנולוגיה, תרבות הצריכה ועוד.
בין הנושאים שנבקש לברר:
● טרנס באמנות, בעיצוב ובאדריכלות
● גנאלוגיה והיסטוריה תרבותית של המושג טרנס
● טרנספורמציה: חומר ושינוי צורה
● טרנספיגורציה בחברה, בדת ובטכנולוגיה העכשווית
● טרנסגרסיה
● טרנס בקולנוע, בתיאטרון, במוזיקה ובמחול
● טרנס, אופנה ופוליטיקת הזהויות
● טרנס בעידן הגוף הפוסט־אנושי
● טרנס כעמדה ביקורתית וככלי עבודה בידי אמנים


הכנס יתקיים ביום חמישי ה-19 למרץ 2020, בקמפוס בצלאל בירושלים

אמנים, יוצרים וחוקרים מוזמנים להציע הרצאות באורך של עד 20 דקות

את ההצעות, הכוללות כותרת ותקציר בהיקף של עד 300 מילה, יש לשלוח לדוא"ל iritb@bezalel.ac.il
לא יאוחר מיום ראשון ה־10 בדצמבר 2020. במהלך חודש ינואר יישלחו הודעות על ההשתתפות בכנס. 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מארגני הכנס:

יוסף קריספל, ראש המחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
jossef.krispel@gmail.com

ד"ר אורי ברטל, ראש המחלקה לתרבות חזותית וחומרית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  orybartal@bezalel.ac.il