חדשה

הגשות סטודיו- סוף סמסטר א' במחלקה לארכיטקטורה

(29.1.2009, מאת: המחלקה לארכיטקטורה)

להלן תאריכי הגשות סוף שנה בסטודיו:

שנה א
ראשון ושני 1-2.2.09

שנה ב
שלישי ורביעי 3-4.2.09

שנה ג
חמישי ושישי 5-6.2.09

שנים ד-ה
ראשון ושני 8-9.2.09