חדשה

המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, משיקה את גיליון 12 של הפרוטוקולים

(27.4.2009, מאת: המחלקה להיסטוריה ותאוריה)

גיליון 12 של הפרוטוקולים עוסק במושג הזמן משתי פריזמות שונות לחלוטין – המדע והאמנות. החיבור הלא-שגרתי ביניהם הניב אסופת מאמרים מרתקת, העונים מזויות שונות על שאלות המפתח בנוגע למושג הזמן: האם הזמן זורם? האם הוא בדיד או רציף? האם הוא אבסולוטי או יחסותי? האם יש לו כיוון או לא? האם הוא אונטולוגי או אפיסטמולוגי? ועוד ועוד.

חלק מן המאמרים נכתבו על-ידי חוקרים ומדענים בעלי שם עולמי, כגון פיטר הילמן, יששכר אונא ואבשלום אליצור, חלקם ע"י תיאורטיקנים של האמנות –שחר לאודן, יעל כדורי, אפרת ביברמן ונעמי מאירי-דן וכן בידי אמנים מובילים דוגמת ראובן זהבי וגל וינשטיין. גיליון הזמן מתפרסם כהמשך ישיר לכנס "הזמן: בין מדע לאמנות", שקיימה המחלקה להיסטוריה ותיאוריה במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים, ביוני 2008.
עורך גיליון 12 הוא בעז תמיר.

לגליון הפרוטוקולים