חדשה

הגשות סטודיו- סוף שנה במחלקה לארכיטקטורה

(11.6.2009, מאת: המחלקה לארכיטקטורה)

להלן תאריכי הגשות סוף שנה במחלקה

שנה א
סטודיו- 21-22/06/2009

שנה ב
סטודיו-  23-24/06/2009

שנה ג

סטודיו (מנחה: שרון רוטברד)- 24-25/06/2009
סטודיו (מנחה: ארז אלה)- 24-25/06/2009
סטודיו (מנחה: ארז גולני סולומון)- 24-25/06/2009
סטודיו (מנחה: ברד פינצ'וק)- 24-25/06/2009

שנה ד-ה
סטודיו ירושלים/ שימור (מנחים: איילה רונאל, שמואל גרואג)- 29-30/06/2009
סטודיו עיר/מדינה (מנחים: יובל יסקי, רבקה שטרנברג)- 29-30/06/2009
סטודיו מבנים מורכבים (מנחים: יהושע גוטמן, צבי אפרת)- 29-30/06/2009
סטודיו פורמלי/ לא פורמלי (מנחה: סנאן עבדל קאדר)- 29-30/06/2009
סטודיו מגורים (רן גרוס, דניאל מינץ)- 29-30/06/2009
סטודיו בר-קיימא-עיצוב אורבני (מנחים: אלי פירשט, עולש קיי)- 29-30/06/2009
סטודיו סביבה וקיימות-בניה ירוקה (יערה רוזנר, אבי אור, עידו ברונו)- 29-30/06/2009