חדשה

פתיחת שנת הלימודים תשע"א ב 17.10

(03.10.2010)

פתיחת שנת הלימודים תשע"א ב 17.10. לאירועי פתיחת השנה נשלחו הזמנות למשתתפים.